Het Botteskerkpark heeft de aandacht van de gemeente. De vraag is op dit moment hoe bewoners en omliggende scholen en andere organisaties het park beleven. Er is een eerste bijeenkomst geweest. Het verslag daarvan kan worden opgevraagd bij de boerderij. In dit stadium worden ook de wensen en mogelijke invullingen en aanpassingen van het park geïnventariseerd. Iedereen die belangstelling heeft en graag mee wil denken over het park is welkom op deze avond.

De avond begint om 19.00 uur en eindigt rond 21.00 uur.

Pin It on Pinterest