Het eerste half jaar van 2024 gaan we als team investeren in ons educatief aanbod voor kinderen; het aanbod voor natuur- en voedseleducatie. Dat doen we samen met het ANMEC. Voor die leeftijd doen we al veel. Het zijn gewaardeerde programma’s. Toch hebben we zelf behoefte aan een duidelijker kwaliteitskader, geformuleerd als team en gedragen door ons allen. We willen ons tevens de vraag stellen hoe het leerecosysteem rondom het kind eruit ziet. Te beginnen met de school, thuis en de Stadsboerderij. In de stellige overtuiging dat een goed aanbod een afgestemd aanbod is met school en thuis.

Kerstvakantieactiviteite2

Al een jaar nemen we deel aan een Naschools aanbod voor de Globe en de Johannesschool. Iedere maandag en vrijdag. Dat programma nemen we als voorbeeld. We zijn in januari gestart met een kick-off waar ook de directeuren van beide scholen bij aanwezig waren. En vertegenwoordigers van organisaties in ons of een vergelijkbaar werkveld. We hebben ons werk toegelicht en het traject besproken. Adviezen en andere ondersteunende reacties nemen we mee in het vervolg.

Het vervolg bestaat uit twee maakdagen en een serie lessen waar we uitproberen wat we gezamenlijk hebben besproken en bedacht. De uitkomst willen we vlak voor of na de zomer presenteren aan scholen en andere vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en organisaties uit de wereld van natuur en voedseleducatie. Het eindproduct zal zodanig zijn qua inhoud en vorm dat zij hier niet alleen inspiratie uit zullen halen maar deze ook kunnen toepassen in de eigen situatie.

Buurtenbijdeboersla

Pin It on Pinterest