2024 willen we onze bijdrage leveren aan een groenere en mooiere Wildemanbuurt. Met een team van 5 groene kwartiermakers gaan we door op wat een aantal groenliefhebbers al is opgestart. Wildeman Groen staat voor Bottom-up het groen in de buurt verbeteren. Met praktische resultaten waar bewoners direct plezier van hebben. En tegelijkertijd willen we meedenken met de stedebouwkundige plannen die er liggen. Dat is een grote ambitie die een langere adem vraagt. Deel van de opdracht die we ons dit half jaar hebben gesteld is dan ook het opbouwen van een groene coöperatie die verder gaat op wat hij hebben gestart.

Theetuin7

Zandbak schoolplein verandert in een kruidenbak in de Theetuin van Station Wildeman.

Kruidenbak

Meer vergroeningskansen rondom Station Wildeman kunnen al in 2024 worden gerealiseerd.

Pin It on Pinterest